น้ำยาเรซิ่นชนิดที่สามารถนำเข้ากระบวนการหล่อขึ้นรูปได้ (castable resins) ตัวชิ้นงานจะมีความละเอียดสูงมากพอ สำหรับใช้ผลิตแหวน สร้อย ตุ้มหู จี้ หรือเครื่องประดับอื่นๆ 

ไม่มีสินค้าจะแสดงในหมวดหมู่นี้.