SolidRay2

SolidRay2 ได้พัฒนาให้มีขนาดพื้นที่ปริ้นท์ใหญ่ขึ้น มอเตอร์และระขับเคลื่อนในแกน Z ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีมากขึ้นด้วย

ไม่มีสินค้าจะแสดงในหมวดหมู่นี้.