เครื่อง SolidRay พิมพ์งานสามมิติได้ที่ความละเอียดเท่าไหร่?
  • สำหรับ SolidRay2 และ SolidRay2 nano+ ความละเอียดในแกน Z รองรับถึงระดับ 5 ไมครอน แต่การพิมพ์ชิ้นงานจริง ขึ้นกับสมบัติของน้ำยาเรซิ่นด้วย เช่น เรซิ่นของ FunToDo เราแนะนำให้ปริ้นท์ที่ 25, 50, 75, หรือ 100 ไมครอน

  • ส่วนความละเอียดในแกน XY มีค่าต่ำสุดที่ 40 ไมครอน โดยจะขึ้นกับตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์ และพื้นที่ปริ้นท์งาน (build area) ที่ต้องการ โดยค่าความละเอียดที่เราแนะนำ คือ 50-60 ไมครอน (ค่ามาตรฐาน 57 ไมครอน)


เครื่องสามารถปริ้นท์งานได้ขนาดเท่าไหร่?
  • สำหรับ SolidRay2 และ SolidRay 2 nano+ ตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ มีพื้นที่ปริ้นท์สูงสุด (กxยxส) คือ 110X60X160 มิลลิเมตร


ระยะเวลาปริ้นท์งาน นานหรือไม่?
  • ไม่นาน เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์สามมิติแบบใช้เส้นพลาสติก (FDM) โดยเฉลี่ยการปริ้นท์งานที่ความละเอียด 75 ไมครอน จะมีความเร็วในการปริ้นท์ประมาณ 20 มิลลิเมตร/ชั่วโมง


มีการรับประกันตัวเครื่องหรือไม่?
  • มีรับประกันตามชิ้นส่วน โดยโปรเจคเตอร์ Acer P1500 มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี หรือตามอายุการใช้งานของหลอดฉายภาพ 2,000 ชั่วโมง
  • แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และมอเตอร์ มีระยะเวลารับประกัน 90 วัน แต่โดยปกติอุปกรณ์ จะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3-5 ปี
  • ภายหลังการรับประกัน หากอุปกรณ์ชิ้นใดชำรุด หรือไม่สามารถทำงานได้ เรายินดีให้คำปรึกษา ตรวจสอบฟรี เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่