เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing technology) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการสำคัญของมนุษยชาติ ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์มีการพัฒนาแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น นอกจากการเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และอำนวยความสะดวกให้เรา

หลายประเทศในโลก ต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มยุโรป และหลายประเทศในทวีปเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และจีน

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ มีประโยชน์มากมาย สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะการนำมาใช้ทำต้นแบบ (prototyping) เช่น การพิมพ์สามมิติสำหรับทางการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม และอาหาร หากท่านมีความสนใจในหัวข้อใดเป็นพิเศษ สามารถสอบถามได้เรายินดีแชร์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วม "สร้างคุณค่า" ให้กับโลกของเรา