นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมและใช้งาน เฉพาะเว็บไซต์นี้ (3dsummation.com) ไม่รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราเชื่อมโยง โดยท่านตกลงว่า การใช้เว็บไซต์นี้ หมายถึงการ อนุมัตินโยบายความเป็นส่วนตัวของท่าน 


ข้อมูลที่บันทึกไว้

สำหรับการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียน ซึ่งเราจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล โดยเราจะบันทึกข้อมูลของท่านเพื่อการจัดส่งสินค้าและข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ ระบบได้เก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เช่น การใช้คุกกี้ (cookies) ผ่านเว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


การใช้ข้อมูลของท่าน

เราจะไม่เปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้เราระบุ และ/หรือให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านอาจจะสนใจ รวมทั้งการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์ และการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน นอกจากนี้เรายังติดตามการจัดซื้อของท่าน เพื่อให้มีประวัติการซื้อสินค้าไว้ในระบบ และเราอาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่ โปรแกรมส่งเสริมการขาย หรือส่งข้อเสนอพิเศษ เราอาจใช้บริการภายนอก เพื่อรวบรวมข้อมูล และติดตามการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้


การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับศาล การบริหาร คำสั่งรัฐบาล หรือแผนกฎหมาย หรือเมื่อเรา หรือบริษัทภายนอก เชื่อว่าเป็นความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเรา หรือสิทธิของผู้อื่น การป้องกันอันตรายให้แก่บุคคลหรือทรัพย์สิน การต่อสู้เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจ 


วิธีปกป้องข้อมูลของท่าน

เรามีความมุ่งมั่นและพยายามปกป้องข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน เราปฏิบัติตามแนวทางเทคนิค และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อช่วยปกป้องความลับ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูล ที่เก็บไว้ในระบบของเรา อาจมีในบางกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สมบูรณ์ แต่เราเชื่อว่า มาตรการที่เราได้ดำเนิน จะลดโอกาสของปัญหาด้านความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของท่าน เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น


 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์นี้ เพื่อความเหมาะสม ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ info@3dsummation.com